ثبت صورتجلسات تغییرات اساسنامه در اراک

۳ شهریور ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

کلیه تغییرات اساسنامه شرکت بعد از تاسیس، مستلزم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می باشد، تغییرات یا اصلاحات  نام ، موضوع ، مرکز اصلی و سرمایه،تعداد

اعضا و … باید با تایید کلیه اعضا وسهامداران انجام پذیرد، بعد از آن باید مفاد صورتجلسه تایید شده و مراتبط تغییرات را در سامانه ثبت شرکتهای اراک ثبت نمایید و

نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید.

اخذ کارت بازرگانی در اراک

۱ شهریور ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مستلزم دریافت کارت بازرگانی می باشد، کارت بازرگانی به اشخاصی تعلق می گیرد که حداقل ۳ سال سابقه فعالیت در

زمینه بازرگانی و مرتبط و یا مجوز تولید که سال از آن گذشته باشد یا اشخاص حقوقی ۳ سال اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده باشند، تعلق می گیرد.

ثبت اختراع در اراک

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ثبت اختراع مستلزم نگارش کامل و جامع ادعانامه جهت بررسی مرکز مالکیت معنوی و استعلام از مراجع ذیصلاح می باشد، ادعانامه باید حدود حمایت یک اختراع را

توصیف نماید. روند کار ثبت اختراع از طریق سامانه مرکز مالکیت معنوی به صورت غیر حضوری می باشد، که اطلاعات اختراع و مالک طی اظهارنامه الکترونیکی در

سامانه ثبت و توسط کارشناسان بررسی می گردد و پس از آن انتشار در روزنامه رسمی و نهایتا ثبت در سامانه ارزیابی اختراعات.